Privacy-verklaring

Villa Vijf33, gevestigd aan Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Villa Vijf33 verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) voor de volgende doelen:

* Huurders van praktijk- en workshopruimte:

  • Het afhandelen van facturering en betaling
  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

* Voor het verzenden van de nieuwsbrief, geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website.

* Deelnemers aan activiteiten in de Villa:

Deelnemers zullen zich over het algemeen aanmelden bij degene die een activiteit in de Villa organiseert. Voor sommige activiteiten kan de aanmelding via de Villa verlopen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Villa Vijf33 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

* De gegevens van huurders worden bewaard volgens de bewaartermijn die de belastingdienst hanteert voor administratie, dat is 7 jaar.

* Emailadressen om de nieuwsbrief te versturen worden bewaard vanaf het moment dat mensen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief, en worden automatisch verwijderd als men zich zelf uitschrijft. In elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid tot uitschrijven aangegeven.

* Deelnemers aan activiteiten: nadat de activiteit heeft plaats gevonden worden de gegevens verwijderd. Als je de nieuwsbrief wilt (blijven) ontvangen, blijft je emailadres in de mailinglist voor de nieuwsbrief staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Contactgegevens:

Villa Vijf33
Mia Macke
Kromme Spieringweg 533
2141 AK Vijfhuizen
www.villavijf33.nl
06-34017341
info@villavijf33.nl