Familieopstellingen

In een opstelling kun je de onderliggende dynamiek van je issue onderzoeken. Deze dynamiek is vaak terug te voeren op delen van je familiegeschiedenis, of vindt zijn oorsprong in je eigen levensverhaal.

De uitnodiging is om dit achter je te laten, nadat het doorgrond is, en steeds meer in jouw authenticiteit te stappen.

Naast de pijn heeft het je ook iets gebracht: je bent sterker geworden, je hebt meer diepgang in je leven, je begrijpt situaties beter.

Representanten (mensen of voorwerpen) voor personen en/of abstracties, geplaatst in een familieopstelling of een andere vorm van opstellen, geven zuiver weer waar het in elk specifieke situatie om gaat.

Iedere keer opnieuw een magisch gebeuren, dat deelnemers een flinke stap verder brengt naar authenticiteit.

Kosten

De deelnemersbijdrage bestaat uit 2 aspecten: 20 euro voor de kosten van het gebruik van de ruimte en consumpties; voor de inhoud van de workshop een bijdrage op basis van je eigen waardebepaling achteraf en naar je draagkracht. Elke deelnemer brengt zijn/haar eigen lunchpakketje mee.

Aanmelden

Bij Mia Macke, mia@constellatons-at-work.nl of 06-3401 7341

|||::
Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen

Geef een reactie