Een opstelling helpt je om inzicht en heling te krijgen in een issue uit je dagelijkse leven.

Vaak speelt er al lange tijd iets waar je meer of minder bewust last van hebt, en op een bepaald moment voel je een innerlijke urgentie om het echt te onderzoeken. Vragen of problemen op diverse levensgebieden kunnen aan de orde komen: familierelaties, partnerrelaties, werk, grote emoties, lichamelijke klachten.

In een opstelling fungeren deelnemers aan de workshop als plaatsvervangers (representanten) voor personen en/of abstracties die te maken hebben met je vraag of probleem.

Voordat een opstelling begint, exploreren we het thema, zodat de vraag onder de vraag duidelijk wordt. Dan kijken we welke vorm van opstellen een ingang kan zijn. Vervolgens vraagt de vraagstellen de representanten en geeft ze een plaats in de ruimte. Wat speelt er nu echt op de onderliggende laag, waar de dagelijkse “ruis” vandaan komt? Dat wordt geheeld.

De uitwerking van een opstelling in je dagelijkse leven gebeurt soms heel subtiel, en kan geruime tijd nog doorwerken, totdat het volledig is geïntegreerd.

Elke deelnemer aan de workshop krijgt datgene wat hij/zij nodig heeft, ofwel met een eigen opstelling, als representant of als toeschouwer.

Dinsdag 26 oktober 2021, 19.30 – 22.00 uur

Kosten: 15 euro voor het gebruik van de faciliteiten, plus een bijdrage voor de inhoud van de workshop op basis van de eigen waardebepaling achteraf en naar draagkracht.

Aanmelden bij Mia Macke, mia@constellations-at-work.nl / 06-34017341

|||::
Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen

Geef een antwoord